Follow by Email

zondag 15 december 2019

Winter flood season


Before you visit check the waterlevel at: Aqualim for Rochefort

photo J-L. NandancePré-au-Tonneau photo J-L. Nandance

donderdag 10 oktober 2019

10 oktober 2019

Waarschuwing.
De sleutelpassage vlak voor het grind sifon of 'roulement à billes' staat geheel of gedeeltelijk onderwater. Voor een bezoek aan de Nou Maulin doe je er goed aan er rekening mee te houden en het waterniveau eerst te controleren voordat je een doorsteek overweegt van bovenaf.

Normaal gesproken is dit een situatie die zich in de winter voordoet alleen na zware regenval. Dan is na een paar dagen het water weer gezakt.

Dat is nu niet het geval. Een poging het water weg te pompen had ook geen enkel effect. Er is dus iets ongewoons in de ondergrondse waterloop aan de hand.

Dit is een situatie die zich sinds de vroege jaren vijftig niet meer voorgedaan heeft.

Tijdens de Speleo Dagen (JSN) vorig weekend hadden de introducés hier last van waardoor sommige gidsingen naar de Pré-au-Tonneau verplaatst werden. Zie bijgaande foto's met dank aan Loran Haessen en Marc Legros voor de info.
maandag 3 juni 2019

tourist trip

The new 'shunt' which we reported last year in June is blocked again by debris. The large tree trunk that was in the gallery before has been washed into it.

Le nouveau «shunt» annoncé l'année dernière en juin est à nouveau bloqué par des débris. Le grand tronc d'arbre qui était dans la galerie auparavant a été lavé dedans.Photo Michal Spiegiel with Vijay ChhikaraMardix CavingRichasharma JainYoxz Burgers.

zondag 5 mei 2019

Bonjour,
Le WE prochaine 11 & 12 mai, le Spéléo-Secours organise une formation sur plusieurs sites en particulier au Nou Maulin, à Rochefort.
Il y a risque d’un certain encombrement et la visite de la cavité est déconseillée ces jours-là.
 Merci de répercuter l’info.         Pour le Spéléo-Secours,
Benoît Lebeau
Hello,
Next weekend, 11 & 12 May, the Speleo-Secours (cave rescue) organizes training on several sites but especially at Nou Maulin, Rochefort.
There is a risk of a certain congestion and a visit of the cave is discouraged these days.
Thank you for passing on the info. For the Speleo-Secours
Benoît Lebeau

http://www.speleosecours.be